Protocol sporthal Molenbroek Gemert en De Beek Bakel Covid-19
Datum: vanaf 6 november 2021

Richtlijnen algemeen
• heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
  koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen; 
• hoest en nies in je elleboog;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
• in publieke binnenruimtes moet een mondkapje gedragen worden. Dit geldt ook in de 
  sporthallen. Deze mag af tijdens het sporten.

Maatregelen voor de sport
• Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona 
  Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. De check wordt door de 
  sporthalbeheerders/beveiligers uitgevoerd. Wij vragen onze verenigingen en 
  gebruikers om, alleen indien dit in specifieke gevallen nodig is, mee te denken en te 
  ondersteunen bij de controle.
• Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en 
  kantines én de buitenterrassen. Dit betekent dan ook dat personen vanaf 18 jaar een 
  Corona Toegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én 
  een geldig ID moeten laten zien bij de ingang van de sporthal.
• Dit geldt voor sporters en publiek.
• Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting 
  niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), 
  vrijwilligers, etc.).
• Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een 
  CTB tonen.
• publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan. 
• sporttoernooien waar de sportbeoefening centraal staat zoals meerdere wedstrijden 
  tegen meerdere teams zijn toegestaan.

Richtlijnen gebruik sporthal
• desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
• in de sporthal zijn schoonmaakmiddelen voor materialen aanwezig. Materialen dient u 
  na gebruik schoon te maken.

Horeca en sport
• Voor het toegang krijgen tot de horeca en buitenterras is vanaf 13 jaar een 
  coronatoegangsbewijs nodig. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel 
  mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.

Protocol verantwoord sporten NOC*NSF

Meer informatie over sport in relatie tot corona kunt u vinden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Gemeente Gemert-Bakel, 5 november 2021