REGLEMENT SRHZOB 2021-2022
1. Deelnemen kan diegene welke voor aanvang van de competitie 18 jaar of ouder is, doch als team niet deelnemen elders aan een handbalcompetitie.

2. De Stichting Recreatie Handbal Zuid Oost Brabant draagt generlei aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal, verlies of schade van/aan eigendommen, zoals kledingstukken, geld, horloges, sieraden etc., toebehorend aan de deelnemers(sters) van deze competitie.

3. Indien een speler(ster) opgesteld wordt, welke niet op het inschrijfformulier voorkomt, maak hiervan melding op het wedstrijdformulier.

4. Inschrijfgeld voor 01-11-2022, € 225,-, zowel voor de heren als de dames, overmaken op    rekening van : Harry Maas, t.n.v. Stichting Recreanten Handbal, Rabobank Bakel,
10.41.22.765. ivm Covid seizoen 2022-2023 € 225,- ipv € 300,-
Op bankopdracht vermelden: naam van het desbetreffende team.

4a.Betalingstermijn is tot 1 november 2022. Wordt er betaald vanaf 1 november tot 1 januari volgt een boete van € 25,-. Is er na 31 december niet betaald wordt boete opgelegd van € 50,-.

4b.Afmelding voor het komend seizoen geschiedt schriftelijk. Komt er na aanmelding toch melding terugtrekken van desbetreffend team, voor of tijdens de competitie, volgt een boete.
Bij terugtrekken team tijdens de competitie boete € 135,-.

5. Bij weigering tegen bepaalde teams/spelers te spelen boete € 50,-.

6. Minstens twee weken van tevoren doorgven als een wedstrijd niet doorgaat. Het desbetreffende team zal dan zelf een zaal en een scheidsrechter moeten regelen om alsnog deze wedstrijd te spelen. Dit moet binnen 4 weken bij het wedstrijdsecretariaat gemeld zijn. Lukt dit niet dan € 40,- boete en met 10-0 verloren. Komt een team niet opdagen, of is bij aanvang van de wedstrijd met minder dan 5 spelers(sters) aanwezig een boete van € 50,- en de wedstrijd met 10-0 verloren.

6a. Er zal een boete van € 35,- in rekening worden gebracht, dit wanneer op het wedstrijdformulier vermeld staat dat er geen scheidsrechter geleverd is voor de te fluiten wedstrijd. Bij de tweede keer een boete van € 70,- enz.

7. Bij gelijke kleur shirts zorgt het uitspelend team voor andere kleding.

8. Elk team zorgt voor een deugdelijke bal.

9. Elk team zorgt ervoor minstens 10 minuten voor de wedstrijd aanwezig te zijn. Is men 10 minuten te laat dan is de wedstrijd verloren.

10. Als een team om de een of andere reden doorgeeft dat de wedstrijd wordt geannuleerd, is dat team verplicht om de wedstrijd ervoor of erna te fluiten.

11. De wedstrijdformulieren dienen nauwkeurig ingevuld, voor dinsdag na de wedstrijd opgestuurd te worden aan:  (appen mag ook)

 

Voor de dames:

Wilma van Kessel

Steeuwichtweg 22

5406 PP Uden

wilmaenbert@soverin.net

 

Voor de heren:

Peter de Haas

Klaproosstraat 27

5741 VX Beek en Donk

p.dehaas9@chello.nl

 

11a. Er wordt gespeeld volgens de regels van het N.H.V. (Zijn er regels welke door het bestuur niet haalbaar blijken voor het recreatie handbal, zullen deze niet toegepast worden. Deze zullen voor aanvang van de kompetitie worden doorgegeven).

12. Er promoveren en degraderen 2 teams per klassement. Bij promoveren en degraderen , zal bij een gelijke stand het doelsaldo beslissend zijn.

13. Indien dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

14. Het is verboden hars te gebruiken in de sporthallen. Het binnenschoeisel, zonder zwarte zolen, pas in de kleedlokalen aantrekken.

15. Als de beheerders vragen om de goals op te ruimen na de wedstrijd, zijn de teams die het laatst gespeeld hebben verplicht dit te doen. Dit staat nl. in de huurovereenkomst die wij met diverse gemeentes zijn aangegaan.

16. Beslissingswedstrijden externe scheidsrechter aanstellen, deze zullen dan door SRHZOB worden betaald. Er zijn namen van desbetreffende scheidsrechters bekend bij het bestuur SRHZOB.

Bestuur en wedstrijdleiding SRHZOB.